SAP-UGT impugnarà Codi Ètica Mossos d’Esquadra

mossos1

Després de saber-se l’aprovació, amb data d’avui, del Codi d’Ètica del Cos dels Mossos d’Esquadra, mitjançant una instrucció del Conseller d’Interior, Relacions  Institucionals i Participació, el SAP-UGT, sindicat majoritari al cos, reitera un cop més la seva disconformitat amb el contigut d’aquest mal anomenat ‘Codi d’Ètica’, que des del punt de vista estrictament jurídic no innova absolutament res respecte els principis reguladors de la tasca policial, que ja es troben desenvolupats en la normativa legal aplicable als cossos de seguretat.

Igualment, reiterem l’existència i l’aplicació en el sí de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra del Codi d’Ètica policial europeu, que al igual que en la resta de policies del nostre entorn més immediat, ha constituït fins ara el paràmetre ètic i deontològic d’aplicació en el nostre Cos.

Tanmateix, ens oposem frontalment a l’intent d’instrumentalització política del CME per part de la Conselleria d’Interior, que ha triat per fer pública l’aprovació del Codi una data molt propera a la celebració de les eleccions autonòmiques, obviant completament el descrèdit institucional que suposa aquesta decisió feta en clau estrictament política i partidista.

El ‘Codi d’Ètica’ neix d’una profunda desconfiança per part dels actuals responsables polítics del CME respecte de la capacitat de la Policia de Catalunya no fer un ús abusiu de les facultats que l’ordenament constitucional atribueix a un cos de seguretat, partint del prejudici de l’extramilitació constant per part de la policia de les facultats que legítimament exerceix.

En termes estrictament formals, cal incidir en el fet de què Codi d’Ètica s’aprova mitjançant una Instrucció de l’actual Conseller d’Interior, i no mitjançant un Decret o un Acord de Govern (prèvia aprovació del consell de Govern), amb una precarietat jurídica que implica la total falta de legitimitat jurídica i moral del text en qüestió.

Finalment, des del SAP-UGT considerem que un Codi que presumptament intenta impregnar el CME de contingut democràtic no pot nèixer de la seva imposició unilateral, sinó de la interiorització de valors ja presents en la resta de l’ordenament jurídic, a menys que l’objectiu polític final sigui escenificar que aquests mai han estat presents -fins ara- en la praxis quotidiana de la Policia de Catalunya.

Per aquestes raons, de conformitat amb el contingut del dictamen 275/10 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, el SAP-UGT anuncia la seva intenció d’esgotar les vies jurídiques i processals que siguin escaients per impugnar l’aprovació del Codi d’Ètica del CME mitjançant una Instrucció de la Conselleria d’ Interior, Relacions Institucionals i Participació.

Comments are closed.