Prevenció de riscos laborals

Aquests curs té com a objectiu analitzar les funcions dels Delegats de Prevenció i totes aquelles qüestions relacionades amb la vostre feina sindical diària en materia preventiva en l’àmbit de l’empresa , es vol establir els conceptes i bases fonamentals perquè el Delegat de prevenció pugui dur a terme la prevenció a l’empresa , i asumir les competències que la Continua llegint

Inscripció als cursos online de Formació sindical

Prevenció de riscos laborals: 45h Aquests curs té com a objectiu analitzar totes aquelles qüestions relacionades amb la vostre feina sindical diària en materia preventiva … Funcions dels representants: 36h En aquest curs abordarem en profunditat els drets, obligacions i garanties que et reconeix la normativa legal… Legislació laboral bàsica. Aquests curs pretén oferir una visió genérica de les matèries o Continua llegint

Pàgina de recobraments

Recobrament de quotes impagades Des d’aquesta pàgina us adreçarem a la web de “La Caixa”  on podeu fer l’abonament, amb la vostra targeta bancària, de les quotes impagades que consten en el document que us hem fet arribar. Gràcies per la vostra confiança. Recobro de cuotas impagadas Des de esta página os dirigiremos a la web de “La Caixa”  en la que Continua llegint

Avís Legal

1. Titularitat Aquest portal d’internet és titularitat de la Unió General de Treballadors de Catalunya, en endavant, UGT CATALUNYA, amb domicili social a Rambla Santa Mònica, núm. 10, 08002 de Barcelona, i CIF G-08496622. Telèfon de contacte núm. 93 304 68 00, fax. 93 304 68 25 i direcció de correu  ugt@ugtcatalunya.cat. 2. Objectiu Aquest document té per objecte regular Continua llegint