Dos milions de catalans i catalanes, en risc de pobresa o d’exclusió social

La taxa de risc de pobresa del 2020 va empitjorar 2,2 punts respecte de l’any 2019 i un 21,7% de persones es van situar per sota del llindar de risc de pobresa. El nombre de persones en situació de risc de pobresa o d’exclusió social ha augmentat un 12,6% respecte el 2019

L’ingrés mínim vital lluny de donar resposta al problema estructural de la pobresa, només cobreix l’11% de les llars catalanes sense ingressos

L’excés burocràtic, la lentitud de l’administració, les irregularitats en la tramitació amb la intenció de retardar el màxim les respostes a les sol·licituds, les dificultats d’encaix d’aquesta prestació i els problemes de coordinació interadministrativa, han suposat una carrera d’obstacles interminables en el primer any de vida de l’ingrés mínim vital (IMV).

Les mesures per ampliar l’ingrés mínim vital arriben tard i es queden curtes

  Avui s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 3/2021, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic, que inclou una sèrie de reformes en l’àmbit de la prestació no contributiva de l’ingrés mínim vital (IMV).

La UGT de Catalunya t’ajuda a reclamar l’ingrés mínim vital (IMV)

La Unió General de Treballadors ha iniciat una campanya per a ajudar a les persones que han sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital (IMV), i que encara no han rebut resposta o no han pogut cobrar la prestació per part de la Seguretat Social, mitjançant la reclamació davant aquest organisme i intentar que puguin cobrar al més aviat possible.