Sentència estimatòria en matèria d’impugnació d’acomiadament col·lectiu de 16 treballadors d’UTE MONBUS GLOBALIA

Segons STSJ Catalunya núm. 12/2018 de  21/03/2018  es declara que l’acomiadament col·lectiu de 16 treballadors d’UTE MONBUS GLOBALIA, basats en causes productives per l’adjudicació del servei de connexió entre terminals de l’Aeroport de El Prat, per AENA, a UTE PRAT, no s’ajusta a dret atès que havien d’haver estat subrogats per UTE PRAT en compliment del preceptuat a l’art. 14 del C.Col. de treball de les les empreses de transports mecànics de viatgers de la província de Barcelona pels anys 2015-2018.

Indica que malgrat tractar-se d’una nova UTE,  materialment no ha tingut lloc un canvi en la titularitat de  l’activitat econòmica, sinó una continuïtat, a la vista de la composició i participació de les diferents empreses integrants a la nova UTE PRAT, amb una participació majoritària d’aquelles que ja integraven, també majoritàriament, l’anterior UTE MONBUS GLOBALIA.

L’esmentat procediment va ser presentat pel Delegat de Personal d’UGT.

Aquesta sentència no és ferma encara, ja que l’empresa ha anunciat recurs. Seguirem en lluita.

 

Ester Puertas Advocada de UGT de Catalunya

Comments are closed.