Sentència històrica contra el Corte Inglés per vulnerar els drets d’una delegada sindical de la UGT

elcortinglesSentència històrica contra el Corte Inglés per vulnerar drets personals, laborals i sindicals d'una delegada de la UGT
 
La delegada també podrà recórrer als jutjats per demanar indemnitzacions per danys i perjudicis

La Inspecció de Treball de Barcelona ha aixecat una acta d'infracció molt greu a El Corte Inglés de Plaça Catalunya (Barcelona) per l'incompliment dels articles 17.1 i 4.1 c) del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 març,  que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb allò disposat en els articles 14 i 28.1 de la Constitució i 12 de la Llei 11/1985 Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Amb aquesta resolució, la Inspecció de Treball torna a donar la raó a la UGT de Catalunya, aquest cop per la denúncia interposada pel nostre sindicat per vulneració greu de l'exercici de la llibertat sindical d'una de les seves delegades al centre de Plaça Catalunya (veure nota de premsa nº7 del 12 de març).

La Inspecció de Treball dicta que "El Corte Inglés ha produït un perjudici professional i econòmic que té relació directa, en la cronologia dels fets, amb la seva nova condició (de la delegada) de membre electe del comitè d'empresa, a través de la candidatura de la UGT de Catalunya, produïnt amb aquests fets una lesió al dret de la lliberat sindical".

És a dir, segons la Inspecció de Treball El Corte Inglés ha vulnerat els drets sindicals, laborals i personals d'aquesta delegada, qui podrà demanar indemnitzacions per danys i perjudicis al jutjat.

La UGT de Catalunya vol mostrar la seva satisfacció per la resolució de la Inspecció de Treball, una resolució que deixa al descobert les actuacions contra la llibertat sindical que, de ple al segle XXI, adopta una de les empreses considerades com a model de comerç. Aquests tipus d'actituds perjudiquen de forma greu la imatge i el prestigi del conjunt del comerç.

Per a la UGT de Catalunya és imprescindible que El Corte Inglés finalitzi amb les seves actuacions d'intromissió i vulneració de la llibertat sindical, un fet consagrat en la Constitució, i denuncia que no és admissible que una empresa vulneri aquesta llibertat aprofitant-se de la seva fortalesa econòmica i social.

Per aquests motius, el nostre sindicat fa una crida a El Corte Inglés per avançar, mitjançant el respecte a la legislació vigent i als drets individuals i col·lectius, per tal de crear un model de relacions laborals democràtic i útil per a les necessitats globals dels agents socials amb implantació en la societat en general i de l'empresa en particular.

{mxc} 

Comments are closed.