Signat el Conveni de Centres Especials de Treball per a Discapacitats Físics i/o Sensorials

centre especial treballDijous passat la UGT de Catalunya, CCOO i patronal FECETC vam signar el Conveni Col·lectiu del Sector de Centres Especials de Treball per a Discapacitats Físics i/o Sensorials de Catalunya. El conveni, que dequeia el 8 de juliol, empara uns 15.000 treballadors i treballadores, entre personal tècnic i persones discapacitades.

Aquest conveni és d’aplicació per als anys 2011, 2012 i 2013, és a dir, fins al 31 de desembre d’enguany, i suposa una pròrroga de l’antic conveni del 2005.

El que s’han pactat són les taules salarials, que recullen un increment salarial del 0,5% per als anys 2011, 2012 i 2013 a aplicar sobre el salari base i el plus d’activitat, i amb efecte retroactiu. Els increments salarials s’han pactat en funció del II Acuerdo para la Ocupación y la Negociación Colectiva.

Amb aquest acord s’ha evitat que el conveni desaparegués per la fi de la ultraactivitat. L’entrada en vigor va ser el dia 12 de juliol, l’endemà de la signatura.

Comments are closed.