Signades les taules salarials del metall de BCN segons l’acord d’Abril del 2010

Tindrà una vigència de quatre anys (2010 – 2013) i afectarà 16.000 treballadors i treballadores
Ahir a la tarda, la Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya, la CONC i la patronal del metall de Girona van arribar a un preacord sobre el Conveni Siderometal·lúrgic de la província de Girona, després de nou mesos de negociacions per les contínues traves de la patronal.
El principi d’acord, que empara uns 16.000 treballadors i treballadores, preveu una vigència de 4 anys (2010-2013) i estableix uns increments salarials d’un punt per sobre de la suma de l’IPC real de tots els anys de vigència. També inclou una clàusula de garantia per tal de respectar la millora acordada en cas que els IPC siguin negatius.
També és destacable l’ampliació i millores en el capítol de permisos retribuïts, així com la regulació dels permisos de paternitat i lactància, de manera que es faciliti una millor distribució de la jornada i, per tant, la conciliació laboral i familiar.

siderometalurgia

Des de la UGT de Catalunya valorem de forma molt positiva l’esforç fet per totes les parts i ens felicitem que finalment s’hagi imposat el seny i la responsabilitat per restablir la pau social al sector

Avui s’han signat les taules salarials del Conveni Col·lectiu del Metall de Barcelona. Des de principis d’any, la Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya i la Federació d’Indústria de la CONC hem mantingut diverses reunions amb la Unió Patronal Metal·lúrgica per exigir la signatura de les taules salarials per a l’any 2011 segons l’acord a què es va arribar al mes d’abril del 2010. Recordem que en aquest acord vam redefinir el concepte d’IPC previst i vam establir un índex de referència en funció dels preus reals dels anys 2010 i 2011.
La UPM havia plantejat problemes per a la signatura, tot i que ambdues organitzacions sindicals entenem que els increments salarials pactats en conveni no són els culpables de la pèrdua de llocs de treball al sector del metall en aquests últims anys, sinó la caiguda del consum amb repercussions importants en l’ocupació. I en d’altres ocasions, com és el cas de Yamaha o Derbi, el motiu de la destrucció de llocs de treball no és un altre que la deslocalització de les produccions a França i Itàlia, i gens tenen a veure els citats increments salarials.

Ahir també es va signar un document entre el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, la UPM, la UGT de Catalunya i la CONC en el qual totes les parts ens comprometem a crear una taula específica, en el marc de l’Observatori del Metall de Catalunya, que concreti i acordi solucions que es traslladaran a un Pla Específic d’Actuació per al Sector del Metall de Catalunya.

Des del nostre sindicat valorem de forma molt positiva l’esforç fet per totes les parts i ens felicitem que finalment s’hagi imposat el seny i la responsabilitat de les parts signants del conveni per rubricar l’acord d’abril del 2010 i restablir així la pau social i la normalitat al sector.

Comments are closed.