Signat el conveni col·lectiu d’oficines i despatxos de Catalunya

OficinaLa UGT de Catalunya, CCOO i la patronal han signat aquest matí un acord pel  conveni col·lectiu d’Oficines i Despatxos de Catalunya, que afecta a més de 250.000 treballadors al sector i del territori de Catalunya.

Aquest acord recull modificacions dels articles 27 i 43, la constitució de la Comissió Tècnica de Classificació Professional (amb la finalitat d’analitzar i modificar i actualitzar la Classificació Professional establerta en el text actual del conveni) i l’increment de les taules salarials de l’any 2016, amb caràcter retroactiu d’un 1%.

A continuació, trobareu les modificacions dels dos articles explicats amb més detall:

Modificació de l’article 27

– Bestreta: Tot el personal de l’empresa tindrà dret a sol·licitar i rebre

d’aquesta, bestretes fins al límit de l’import meritat al moment de la sol·licitud.

– Préstec: Tot el personal amb més de 2 anys d’antiguitat en la empesa podrà sol·licitar, per escrit, un préstec sense interès, fins a l’import de 3 mensualitats del salari real, o l’import que les parts acordin. L’aprovació del mateix, estarà subjecta a l’acceptació per part de l’empresa, així com els terminis de tornada.

 Modificació de l’article 43

L’empresa haurà d’abonar prestacions complementàries per incapacitat temporal en els següents suposats i períodes:

  • En cas d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral que no comporti hospitalització. A partir del dia 22 de la data que consti en el part oficial de baixa i fins el dia que consti en el part oficial d’alta, amb una durada màxima de 12 mesos.
  • En cas d’incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral que comporti hospitalització: a partir del dia d’hospitalització i mentre duri la mateixa i el període de convalescència.
  • En cas de malaltia laboral o accident de treball: a partir del fet causant i fins el dia que consti en el part oficial d’alta.

Comments are closed.