Signat el conveni col·lectiu de finques urbanes

porteriaPreveu increments del 0,8 % durant els anys 2014 i 2015

Ahir, 24 de abril, es va signar el principi d’acord del V Conveni Col•lectiu d’Empleats de Finques Urbanes de Catalunya, que empara uns 10.000 treballadors i treballadores al nostre país. El conveni l’ha signat la Federació de Serveis de la UGT de Catalunya, juntament amb la resta de sindicats del sector, i la patronal que representa els propietaris de finques de Catalunya.

El conveni col•lectiu per als anys 2014 i 2015 preveu increments salarials per a ambdós exercicis del 0,8%, es fixen augments al diferents plusos del conveni i, sobretot, s’acorda establir el pagament del 50% als tres primers dies de baixa per incapacitat temporal. També es recullen els drets de maternitat, lactància i adopció al text del conveni, referenciats a l’Estatut dels Treballadors.

Des de la UGT de Catalunya valorem positivament la signatura del conveni, que serveix per actualitzar salaris i avançar en condicions socials.

Comments are closed.