Signat el Conveni de Derivats del Ciment de la Província de Girona

Font: pixabay

La UGT-FICA de Catalunya ha signat el Conveni de Derivats del Ciment de la Província de Girona per als anys 2018-2022.

Aquest conveni té una vigència de cinc anys (2018-2022) i incorpora increments salarials de l’1,25% per a l’any 2018 i de l’1% per a cadascun dels anys, del 2019 al 2022, revisables.

No se signava el Conveni des del 2010 per falta d’acord en la constitució de la mesa per la part patronal, finalment, les gestions de la part social han reconduït la negociació i s’ha pogut signar un conveni que permet que els treballadors i treballadores del sector recuperin part del poder adquisitiu perdut per la falta de signatura dels increments salarials des de 2010.

Comments are closed.