Signat el conveni de la sanitat concertada

Imatge de la signatura del conveni

Aquest migdia s’ha signat el II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d’Aguts, Centres d’Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental Concertats amb el Servei Català de la Salut. El nou conveni de la sanitat concertada (SISCAT), que empara 50.000 treballadores i treballadors a tot Catalunya, ha estat signat per la UGT de Catalunya, CCOO i SATSE i les patronals UCH, CAPS i ACES.

Els acords més importants són:

  • Increment retributiu 2018: el mateix increment que a funció pública (1,70% des de gener de 2018 + 0,25 addicional des de l’1 de juliol de 2018).
  • Increment retributiu 2019: increment fixe 2,25% des de gener, més possibilitat d’afegir variable addicional.
  • Increment retributiu 2020: increment fixe 2% des de gener, més possibilitat d’afegir variable addicional.
  • Millora de la prestació d’IT des de la signatura, complementant fins al 100 % de la retribució des del primer dia del procés.
  • Retorn gradual a la jornada de 1.620 hores/any entre els anys 2019 i 2020 als treballadors i treballadores a qui se’ls hi va incrementar.
  • Equiparació de la retribució anual fixa dels centres d’Atenció Primària amb l’Hospitalària.

Aquest matí, prèviament a la signatura, la UGT de Catalunya hem celebrat una assemblea de delegats i delegades de la sanitat concertada que han ratificat el preacord.

Imatge de l’assemblea de delegats i delegades del nostre sindicat, que han ratificat el preacord

Comments are closed.