Signat el Conveni del Metall de la província de Barcelona, que empara 180.000 treballadors

metal
Aquesta tarda la UGT, CCOO i la patronal Unió Patronal Metal·lúrgica hem signat un preacord del Conveni del Metall de la Província de Barcelona, que tindrà una vigència de dos anys i empara uns 180.000 treballadors i treballadores. El text s’ha signat després d’un llarg procés de negociació i de mobilització per part dels sindicats i dels treballadors del sector.
L’acord preveu un increment salarial de l’1,2% el 2016 i de l’1,8% el 2017, a més de la “motxilla salarial” pendent de l’anterior conveni. També inclou clàusula de compensació i absorció limitada (només podrà haver compensació un dels dos anys de vigència) i la revisió salarial serà bianual (IPC acumulat durant vigència i a aplicar en 2018).
El text també inclou millores en matèria social, d’igualtat, conciliació i salut laboral:
  • Aclariment del permís per visites al mèdiques com a retribuït.
  • Acumulació de lactància: 14 dies.
  • Flexibilitat: obligació de comunicar per escrit als representants dels treballadors. Preavís de cinc dies. El dia 24 de desembre no serà possible aplicar flexibilitat.
  • Seguretat i salut: participació dels delegats de prevenció en la investigació des de l’inici en els accidents greus i molt greus.
  • Igualtat: notificació de la diagnosi dels plans d’igualtat a la representació legal dels treballadors. Fixem en conveni els continguts mínims del Pla d’Igualtat.
  • Empreses de Treball Temporal: només es faran servir en els casos conjunturals. Comunicació a la representació legal dels treballadors dels contractes de posada a disposició i de l’ordre de servei d’aquests treballadors.
Des de la Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya valorem de forma positiva el preacord perquè hem aconseguit millores socials, d’igualtat i salut laboral, a més d’uns increments salarials en els termes de l’AENC, tot limitant la compensació i absorció per garantir que els increments siguin reals. Cal destacar que l’increment salarial es farà sense cedir ni un sol dels drets dels treballadors recollits en el conveni.

Comments are closed.