Signat el Conveni del Sector de la Construcció de la Província de Tarragona

Avui s’ha signat el Conveni del Sector de la Construcció de la Província de Tarragona. La UGT FICA de Catalunya en fa una valoració molt positiva, perquè permetrà entre altres:

  • Els treballadors i les treballadores del sector percebran un increment del 2% amb efectes retroactius des de l’1 de gener de 2018.
  • Vigència de 4 anys 2018-2021.
  • El Conveni donarà més estabilitat de l’ocupació de contractes de manteniment de petroquímiques i nuclears: amb l’objectiu de contribuir a garantir el principi d’estabilitat en l’ocupació dels treballadors i treballadores en contractes de manteniment en aquestes instal·lacions, perquè s’estableix l’obligació de subrogació del personal entre les empreses sortints i entrants. Amb aquesta subrogació s’estableix un plus especial per a aquests treballadores i treballadores per les peculiaritats de la seva activitat.
  • S’introdueix una reivindicació històrica d’aquesta Federació en matèria de seguretat i salut laboral, el poder negociar la jornada intensiva els mesos d’estiu amb l’objectiu de protegir els treballadors i treballadores que treballin a l’obra amb temperatures extremes.
  • La creació d’una Comissió d’Intrusisme i Competència Deslleial per abordar i establir mesures per garantir l’aplicació del Conveni.
  • Elaboració de plans d’igualtat en empreses de més de 100 treballadors i treballadores per seguir avançant en la igualtat efectiva de dones i homes.

La UGT FICA de Catalunya està satisfeta amb el resultat d’aquesta negociació, perquè moltes de les condicions pactades en aquest nou conveni suposen un avanç considerable respecte de convenis anteriors fruit de l’esforç i consens de les parts signants.

Comments are closed.