Signat el I conveni col·lectiu marc de supermercats de Catalunya

supermercat

La UGT, sindicat majoritari al sector, aconsegueix un acord històric per a la defensa dels interessos dels 30.000 treballadors i treballadores a Catalunya

La Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya, majoritària en el sector de supermercats de Catalunya, ha subscrit, juntament amb la CONC i la patronal del sector, el I Conveni Col·lectiu Marc de Supermercats de Catalunya, on permetrà unificar les condicions laborals dels 30.000 treballadors i treballadores del sector a Catalunya.

Aquest acord permetrà una millor defensa del sector i dels interessos dels treballadors i les treballadores, i de les empreses, i deixarà sense efecte qualsevol reforma laboral imposada des del govern que retalli els drets dels treballadors. Tanmateix evitarà que l’empresari pugui decidir unilaterlament l’aplicació d’aquestes mesures sense consens social.

D’altra banda, l’acord marc de supermercats de Catalunya aposta per la garantia de creació d’ocupació i l’estabilitat en les empreses, la reducció de la temporalitat afavorint la contractació indefinida, i es potencia la formació qualificada, així com la professionalització dels treballadors i les treballadores del sector.

No podem oblidar que aquest acord marc de supermercats de Catalunya té la facultat de constituir dos importants comissions de treball, igualtat i seguretat i salut en el treball, que tindran com a prioritat fomentar totes les mesures que siguin necessàries per a la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, així com la seguretat i salut dels treballadors en el seu lloc de treball.

Aquest acord s’ha aconseguit gràcies al diàleg i a la predisposició de totes les parts. L’únic objectiu comú és el respecte i garanties dels drets dels treballadors, així com l’homogeneïtzació de les condicions laborals en el marc de Catalunya.

Comments are closed.