Signat el nou conveni col·lectiu de banca

banco-de-españaAny i mig després de la denúncia del conveni col·lectiu de la banca, sindicats i patronal han arribat finalment a un acord. El nou conveni afectarà les condicions laborals de 95.000 treballadors arreu de l’Estat.

Des d’un inici, la UGT plantejava com a condició indispensable que la Asociación de Entidades Bancarias (AEB) retirés l’ampliació de la mobilitat geogràfica (25 km), així com la liquidació dels triennis. La participació de la UGT en la conclusió final ha estat decisiva, sobretot pel que fa a la regulació de les funcions comercials i del reconeixement del nivell 8, així com el blindatge de tots aquells conceptes retributius que han estat modificats en la seva forma de cobrament.

Aquest és el primer conveni col·lectiu que es negocia després d’aplicar la reforma laboral del govern del PP, que ha estat utilitzada com amenaça constant davant la pèrdua de vigència del conveni, motiu que ha obligat a la signatura de dues pròrrogues d’ultraactivitat. La vigència del conveni col·lectiu és de quatre anys. Podeu consultar els aspectes més importants d’aquest conveni en aquesta circular interna.

La UGT valora positivament aquest nou conveni col·lectiu com a instrument per defensar els drets dels treballadors i les treballadores, davant un futur immediat del sector financer immediat que preveiem complex i marcat per la incertesa.

Un comentari a “Signat el nou conveni col·lectiu de banca