Signat el preacord del conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper i cartró i editorials

De moment es manté la convocatòria de vaga per als dies 7 i 8 de novembre, fins que els delegats i afiliats del sector ratifiquin el preacord

La UGT i CCOO vam signar ahir a la tarda un preacord del conveni col•lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars, que ha permès desconvocar les dues jornades de vaga previstes per a avui i per demà, 25 i 26 d’octubre, així com la concentració prevista per a avui davant del Gremi d’Arts Gràfiques de Catalunya.

Els delegats afiliats del sector hauran de ratificar el preacord. A Catalunya, l’assemblea serà el dia 3 de novembre a les 12.30 hores a la seu de la UGT de la Rambla de Santa Mònica, 10, de Barcelona.

Les millores més significatives d’aquest preacord, amb una vigència de dos anys (2017 i 2018), són:

  • Ultraactivitat de 18 mesos des de la finalització de la vigència.
  • Increment per a l’any 2017 de l’1,2% en salari base i en el complement lineal, des de l’1 de novembre de 2017.
  • Increment per a l’any 2018 de 1,5% en salari base i en el complement lineal, des del 1 de gener de 2018.
  • Per compensar la no aplicació de l’increment del conveni des de l’1 de gener de 2017, s’ha d’aplicar un lineal de 150 euros no compensables ni absorbibles.
  • Es modifica l’assignació de les vacances anuals en termes d’equitat i rotació en funció de les preferències de la plantilla.
  • S’amplien les llicències a les parelles de fet en els mateixos termes que si estiguessin casats.
  • Es crea un protocol d’assetjament sexual, moral i per raó de gènere.
  • A més, s’han aturat les pretensions de la patronal d’augmentar la jornada i la flexibilitat.

Recordem que aquest conveni venia d’un període de congelació salarial de diversos anys per la precària situació del sector, així com una tendència de compensació i absorció total dels increments salarials que, finalment, hem pogut modificar en aquest preacord.

De moment es manté la convocatòria de vaga per als dies 7 i 8 de novembre, fins ratificar en tots els territoris la validesa d’aquest preacord.

A Catalunya, el conveni empara uns 8.000 treballadors i treballadores directes.

Comments are closed.