Signat el preacord del Conveni d’Hostaleria de Catalunya, que millora les condicions de treball al sector, frena les externalitzacions i recull increments salarials per sobre de la mitjana

Finalment, la UGT de Catalunya i la Confederació Empresarial d’Hostaleria, Restauració i Apartament Turístics de Catalunya han signat el preacord del Conveni Col·lectiu d’Hostaleria de Catalunya, que afecta uns 350.000 treballadors i treballadores en temporada alta.

El preacord dóna estabilitat al sector d’hostaleria en un moment d’incertesa política i després de patir el passat mes d’agost un atac terrorista al cor de Barcelona. Fets que, juntament amb els atacs injustificables que el nostre sindicat ha hagut de patir, han alentit la signatura del preacord i que, fins i tot, l’han posat en perill.

El principi d’acord posa fre a les externalitzacions, ja que a partir del segon any de vigència les activitats que s’externalitzin mitjançant empreses multiserveis hauran d’abonar el mateix salari i complements salarials, així com complir la jornada anual regulada en el Conveni d’Hostaleria de Catalunya. Això considerem que posarà fi a les externalitzacions, ja que deixen de tenir sentit, perquè la seva finalitat no és una altra que tenir treballadors i treballadores fent la mateixa feina però cobrant un menor salari.

També regulem la subrogació en restauració de concessions administratives, que fins ara es trobaven en els llimbs de la legalitat, i a partir d’ara queden homologades a la subrogació prevista en l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.

El text també recull el dret a cobrar el 100% per incapacitat temporal en intervencions quirúrgiques sense hospitalització i que requereixen repòs domiciliari, i s’amplia de 13 a 19 dies el permís d’acumulació de lactància.

També acordem uns increments salarials de l’1,9% per a l’any 2017 amb efectes 1/1/2017, de l’1,9% per al 2018 i de l’1,8% per a l’any 2019.

Aquest preacord no retalla cap dret dels que gaudien fins ara els treballadors i les treballadores del sector, ja que en contrapartida accedim a flexibilitzar, adequar i concretar el premi de vinculació, que a partir del segon any de vigència quedarà establert per als treballadors de 50 anys (abans 45 anys) i queda exceptuada per tenir-hi dret la causa de dimissió per part del treballador. També, pel que fa als dos dies d’assumptes propis, concretem que hi tenen dret les persones treballadores amb una antiguitat de 90 dies (abans no es determinava i comportava problemàtica, ja que les empreses actuaven aleatòriament) i equiparem la manutenció de Tarragona a la de Barcelona, respectant com a condició més beneficiosa la diferència existent.

Des de la UGT de Catalunya defensem que és un bon principi d’acord, que millora les condicions de treball al sector; propicia el final de les externalitzacions, regula la subrogació en restauració de concessions administratives, recull increments salarials per sobre de la mitjana i,dels més alts fins a la data i, finalment, incorporem mesures de conciliació.

Comments are closed.