Signat el primer Conveni Col·lectiu de Lidl Supermercats

lidlFont: SMC-UGT

El passat divendres 4 de març de 2016, UGT i CCOO, amb més del 84% de la representació en l’empresa, vam signar el primer Conveni Col•lectiu de Lidl, aconseguint els objectius que des d’UGT ens havíem marcat i pels quals portem aproximadament un any treballant.

Es tracta d’un conveni pel qual es regularan les condicions laborals dels prop d’11.000 treballadors i treballadores de la companyia, dels quals més del 62% aconseguiran millores salarials.

És important per UGT destacar que hem aconseguit els objectius fonamentals que ens marcàrem com imprescindibles en començar les negociacions.

• Tota la plantilla tindrà increment salarial amb independència de la seva estructura salarial actual.
• La majoria de la plantilla aconseguirà incrementar el seu salari actual per la mera aplicació de les noves taules salarials pactades.
• La plantilla actual té garantides les seves condicions actuals.
• Les diferències provocades per l’homogeneïtzació de les condicions entre la plantilla actual i la futura no seran diferències importants.
• Els diumenges i festius quedaran solucionats amb la voluntarietat, la consolidació del realitzat i la retribució específica del treball en aquests dies.

Els magatzems tenen un apartat específic com a conseqüència dels seus ritmes de treball. En aquest sentit serà des de la representació sindical dels mateixos on es concretin els efectes econòmics sobre l’actual estructura salarial, que romandrà vigent fins que en l’àmbit dels magatzems no s’aconsegueixi un acord sobre aquest tema.

Evidentment, els avanços assolits en l’articulat del conveni tenen efectes sobre la totalitat de la plantilla.

Des d’UGT considerem que amb la signatura d’aquest conveni, que ha comptat amb el compromís dels companys i les companyes que han participat de manera molt activa en aquest llarg i de vegades dur procés negociador, suposa una bona referència no solament per als treballadors i les treballadores de Lidl, sinó també per al conjunt del sector de cadenes de supermercats, ja que el conveni recull aspiracions dels treballadors del sector, com el màxim de 224 dies anuals efectius de treball, és que els dies anuals efectius de treball siguin com a màxim 224, amb dos dies de descans setmanal i una limitació de distribucions horàries que evitin la manca de certesa de la jornada. I d’altra banda, i el conveni contempla garanties perquè les hores complementàries es consolidin i amb això augmentar les hores de contractació i avançar en fer realitat que una activitat permanent tingui un contracte estable i amb garanties. Així mateix el conveni fixa un salari mínim de contractació superior als 15.000 euros anuals, la qual cosa situa el nivell salarial del conjunt de la plantilla actual per sobre d’aquesta referència.

Per tot això, el conjunt de la representació sindical d’UGT a la mesa negociadora, que ha estat representada pels companys i les companyes dels territoris on tenim més implantació i amb la valoració que el conjunt de la plantilla ha fet dels continguts d’aquest conveni, considerem que serà una bona eina per a la protecció dels drets de tots, tant dels que avui conformen la plantilla com dels que vinguin en el futur. Per això estem compromesos des d’avui amb la correcta aplicació dels seus continguts.

Comments are closed.