Signat l’acord de condicions laborals del cos de Mossos d’Esquadra i el SAP – UGT de Catalunya

mossosL’ Acord ha estat signat després d’ un llarg procés, que inclou tres anys de mobilitzacions i protestes i més d´un any de negociació entre Administració i els sindicats representatius. En el cas del SAP – UGT de Catalunya  (Sindicat Autònom de Policia) , ha estat signat després de sotmetre’l a referèndum dels afiliats i afiliades, dels quals un 68,1 per cent han votat a favor.

Els principals punts de l’acord signat son els següents:

  • Dies addicionals de permís per treballar en diversos torns en dies festius assenyalats (fins a quinze torns), que poden suposar dos dies més festius anuals  de mitjana per cada agent del cos.
  • Eliminació del horari denominat “Q 5 M” de les àrees metropolitanes, que comportava nou jornades laborals més de mitjana que els agents destinats a la resta del territori ; canvi del model de planificació de servei mensual a un anual, per garantir una major conciliació de la vida laboral i familiar; limitació de la flexibilitat de l’ Administració per fer canvis de planificació de jornada laboral sense aplicar coeficients horaris compensatoris.
  • Creació d’un Pla de Carrera per les Unitats de Seguretat Ciutadana, que comportarà beneficis retributius i no retributius, que haurà d’estar operatiu l’any 2016.
  • Exempció voluntària dels agents de la realització del torn de nit a partir dels cinquanta-cinc anys.
  • Creació de la Fundació del Cos de Mossos d’Esquadra “Santos Santamaria” dins del termini d´un any, destinada a donar suport a vídues i orfes del cos, ajuts extraordinaris per malalties greus, invalideses, grans invalideses, beques d’ estudis, etc …
  • Compromís de compensar la prestació de servei ordinari de dotze hores o més en cap de setmana, i fer efectiu en contingut econòmic de l’Acord d’equiparació retributiva del personal funcionari del CME de 2008, en quant hagi disponibilitat pressupostària (340 euros a l’ any per agent de mitjana).
  • Revisió del règim d’incompatibilitats professionals dels membres del cos.

La sindicat valora positivament la signatura d’aquest acord, especialment perquè considerem que l’ aprovació mitjançant referèndum ha estat un exercici de democràcia i transparència que ha permès decidir directament als nostres afiliats sobre les seves condicions laborals.

Tot i això, la nostra organització creu que s’ha de fer encara un llarg camí per recuperar els drets laborals retallats injustament per el Govern de la Generalitat, especialment pel que fa a les nostres retribucions, i que continuarà treballant per restablir les condicions laborals dels membres del CME.

Comments are closed.