Signat l’acord de l’ERO a CaixaBank

La UGT de Catalunya valora positivament l’acord a què finalment s’ha arribat aquest matí en l’ERO de CaixaBank. L’acord signat per la plataforma sindical formada per 7 de les 8 forces sindicals presents a l’entitat -entre les quals UGT- evita la sagnia inicial que la direcció de CaixaBank pretenia fent ús de la reforma laboral.

Els punts més importants d’aquest acord són els següents:

  • La proposta acordada és d’un ERO voluntari per a fins 2.023 treballadors i treballadores. Cal recordar que la proposta inicial de l’empresa era un ERO forçós per a 2.157 persones.
  • Les indemnitzacions assolides milloren les indemnitzacions de l’ERO anterior (2015).
  • La direcció de CaixaBank partia d’una proposta de mobilitat forçosa de fins a 100 km per cobrir els desajustos de plantilla. L’acord aconsegueix que aquesta mobilitat no sigui forçosa i sigui acotada  per evitar que la direcció l’utilitzi en altres situacions de les previstes. La mobilitat màxima serà de 75 km i es preveu prioritzar les voluntàries amb primes.
  • En l’àmbit rural, aquesta acord evita la desaparició de moltes oficines en poblacions petites, alhora que s’implementen oficines de dos empleats i es redueix el nombre d’oficines que quedaran amb un únic empleat.

En aquest enllaç podeu consultar un petit resum de l’acord amb els punts concrets.

Comments are closed.