Signat l’acord per a les taules salarials del conveni del metall de Barcelona

amortiguador.jpg

L’increment salarial per aquest any és de l’IPC de referència (1%) + 0,4% + 1,35% del linial

Després de diverses reunions entre la MCA-UGT, CC.OO. i la Unió Patronal Metal·lúrgica s’ha arribat a un acord d’interpretació de l’IPC previst establert en el Conveni Provincial del Metall de Barcelona, que marca part dels increments salarials per als anys 2010, 2011 i 2012. Respecte a la previsió de l’IPC del Govern, recollida en els convenis col·lectius, encara no existeix una unificació de doctrina dels tribunals que reconegui una referència vàlida equivalent, deixant per tant a la negociació col·lectiva el pes de la seva regulació mitjançant acord, o bé optar per la seva judicialització.

La nostra organització sindical ha entès que, en un conveni de tant calat i que afecta tants treballadors i treballadores com és el del metall de Barcelona, litigar no es la via més adequada ni la més ràpida per solucionar aquest conflicte. Per aquesta raó, en un exercici de responsabilitat com a sindicat, hem forçat la patronal per arribar a un acord.

El primer compromís de la MCA-UGT de Catalunya era no signar l’IPC de referència per sota de l’1%. I ho hem acomplert. D’aquesta manera, l’increment salarial per aquest any és de l’IPC de referència (1%) + 0,4% + 1,35% del linial. Els linials per al 2010 representen un percentatge d’increment d’entre l’1,11% i el 3,07%, segons el grup. La clàusula de revisió salarial no actua en el 2010 perquè l’IPC real del 2009 va ser el 0,8% i el previst que es va aplicar va ser d’un 2% des del mes de gener.

Per als anys 2011 i 2012 es determina un increment percentual de referència en funció dels IPC reals, i que reemplaça el concepte d’IPC previst pel govern. A aquest increment se li sumarà l’increment percentual i linial pactat en conveni per cadascun dels anys de vigència del conveni. També seguirà operant per ambdós anys (si escau) la clàusula de revisió salarial tècnica pactada en conveni que icnrementarà en taules les possibles desviacions entre l’índex de referència i els IPC reals.

 

ANY 2011

Si l’IPC real de 2010 és:

IPC de referència

 

fins a l’1,5 %

1%

 

1’5 – 1’75 %

1’25%

 

1’75 – 2 %

1’50%

 

2 – 2’25 %

1’75%

+ 0,4 %

més del 2’25 %

2%

+ linial

ANY 2012

per grups

Si l’IPC real de 2011 és:

IPC de referència

professionales

fins al 2 %

1’50%

 

2 – 2’25 %

1’75%

 

2’25 – 2’5 %

2%

 

2’5 – 2’75 %

2’25%

 

més de 2’75 %

2’50%

 

La MCA-UGT de Catalunya  i CC.OO. entenem que amb aquesta mesura es desbloqueja la situació econòmica dels treballadors i les treballadores del sector, i es dóna compliment a l’Acord de Negociació Col·lectiva signat entre la patronal i els sindicats el passat mes de gener.

Comments are closed.