Signat l’acord per l’estabilitat en l’àmbit de la negociació col·lectiva al sector de restauració col·lectiva

restauraciócolectiva-300x160Font: SMC UGT

Avui ha tingut lloc a Madrid una reunió de Negociació del Conveni Col·lectiu Estatal de Restauració Col·lectiva. S’ha signat per part de la Mesa Negociadora “L’Acord per a l’estabilitat de l’àmbit de la Negociació Col·lectiva de les Relacions Laborals a la Restauració Col·lectiva Estatal” L’acord estava pendent de signatura des de la constitució de la mesa de negociació al desembre de 2013 i no s’havia pogut ratificar fins al moment per raons no imputables a la mesa de negociació.

Aquest acord manté les condicions laborals dels convenis d’àmbit inferior que hagin perdut la seva vigència, en aquells supòsits on la negociació dels convenis denunciats hagi superat el període d’un any sense haver-se aconseguit acord sobre prorroga de ultractivitat, per tant, les condicions laborals d’aquests convenis s’entendran vigents en aquells territoris on la negociació col·lectiva hagi previst efectes d’ultractivitat indefinida o efectes limitats en el temps.

L’àmbit d’aplicació d’aquest acord serà el de les empreses i treballadors i treballadores del sector de restauració col·lectiva a totes les empreses i treballadors i treballadores que operin en tot el territori espanyol i que no comptin amb conveni col·lectiu d’àmbit inferior vigent.

El present acord té com a objectiu dotar d’un marc jurídic per  l’estabilitat de l’ocupació i de les condicions laborals dins del sector.

Comments are closed.