Signat l’Acord sobre la distribució del 0,20% de la massa salarial per als empleats públics de la Generalitat

A la Comissió de seguiment de l’acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC) s’ha signat avui l’acord sobre la distribució del 0,20% de la massa salarial.

Tal com havíem demanat amb insistència, finalment el Govern ha accedit a incorporar al salari dels treballadors públics el 0,2% pel 2018 que quedava per negociar. Recordem que a la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC) ja es va acordar el passat 18 de setembre  l’increment de l’1,75% per al 2018 i que restava encara per incorporar el 0,20%,  que el nostre sindicat ja va signar el març d’enguany en el marc estatal del “II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y de Condiciones de Trabajo”.

La UGT valorem positivament que el Govern de la Generalitat faci extensius als treballadors públics els increments salarials per al 2018 acordats en l’àmbit estatal. Continuem exigint-los, però, que compleixin els acords signats i facin efectiu el pagament del 10% de la paga extra de 2013 abans d’acabar l’any. Entenem que la confiança és la base de la negociació i que poca confiança podem tenir en un Govern que incompleix sense cap raó de pes els acords que ha subscrit amb els sindicats.

 

Comments are closed.