Signem el preacord del Conveni Col·lectiu de Supermercats i Autoserveis de Catalunya 2020-2021

La UGT de Catalunya hem signat el preacord del Conveni Col·lectiu de Supermercats i Autoserveis de Catalunya per als anys 2020 i 2021, que afecta uns 250.000 treballadors i treballadores.

El nostre sindicat es mostra satisfet amb l’assoliment d’aquest preacord, que haurà de ser ratificat en assemblea pels nostres afiliats i afiliades. El nostre posicionament en la mesa negociadora, reconduient els plantejaments inicials de la patronal, ha fet possible que els treballadors i les treballadores d’aquest col·lectiu puguin tenir unes condicions econòmiques que garanteixin el seu poder adquisitiu, creixent per damunt de la inflació i recuperant part del poder adquisitiu perdut en els anys anteriors.

El preacord contempla:
 • Vigència de dos anys: 2020-2021.
 • Increment 2020: 1% amb efecte a 1/1/20 més un variable no consolidable en taules salarials i abonat d’una sola vegada.
 • Increment 2021: 1% amb efectes 1/1/21 més un variable consolidable en taules salarials, vinculat a consecució major facturació 2020 i 2021, segons aquesta escala:
  • Fins al -4%: variable del 0,20%.
  • Entre -1 i -1,9%: variable del 0,30%.
  • 0 (no hi  ha variació): variable del 0,60%.
  • Entre 0,1 i 2%: variable del 0,80%.
  • Entre 2,1 i 4%: variable de l’1%
  • Més del 4%: variable de l’1,20%.
 • Absorció i compensació: No operaran en salaris per sota dels 22.000 euros anuals.
 • A la demarcació de Tarragona, al 2021 no hi haurà cap salari per sota dels 14.000 euros anuals.
 • Manteniment de l’actual text del conveni.

Comments are closed.