Sindicats i patronal constitueixen la Comissió de Serveis Públics de Transport de Viatgers per Carretera de Catalunya

Dimarts es va constituir la Comissió Sectorial de Serveis Públics de Transport de Viatgers per Carretera de Catalunya. Es tracta d’un espai d’anàlisi, coordinació, informació i consulta formada per la UGT i CCOO de Catalunya, sindicats més representatius al sector del transport de viatgers per carretera,- i la Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV), associació més representativa de les empreses operadores.

Aquesta comissió vetllarà per aconseguir unes correctes condiciones en les licitacions de serveis públics de transport de viatgers per carretera, quan es consideri que incompleixen la normativa en l’àmbit territorial, funcional i personal d’aplicació. També actuarà en cas que es considerin infringits els acords del conveni col·lectiu del sector pel que fa a retribucions i obligacions de subrogació. En aquest sentit, la comissió elaborarà escrits i comunicacions que es remetran a les diferents Administracions perquè es tinguin en consideració i s’apliquin per a garantir un transport públic segur i de qualitat a Catalunya.

El nostre sindicat valora molt positivament la creació d’aquesta comissió, ja que considera que serà un instrument important per a garantir que les licitacions públiques es facin amb criteris que tinguin com a objectius principals el respecte de les condicions laborals del treballadors del sector i la qualitat d’un servei tant important per la ciutadania com és el transport de viatgers.

Han signat l’acord José María Chavarría, president de FECAV; Carlos González, secretari general de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya, i Carlos Pellejero, representant de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de Catalunya.

La comissió s’ha creat a iniciativa de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum del nostre sindicat.

Comments are closed.