S’obre la borsa de treball de Tècnics Especialistes a presons

La UGT oferirà una sessió informativa el proper dimarts, 28 de novembre, a les 18 hores, a la sala de Brigades Internacionals (Rambla Santa Mònica, 10, de Barcelona) 

UGTPRESONS porta mesos advertint de la necessitat d’incorporar personal a la Borsa de Treball per donar urgent solució al més que evident dèficit de personal que pateixen tots els centres penitenciaris, i que està provocant que els serveis extraordinaris i els doblatges de, fins i tot, 24 hores seguides, siguin ja un fet habitual.

El passat 15 de novembre, tal i com vam informar, UGTPRESONS va demanar una reunió per tal de tractar específicament aquest tema i per establir els criteris i requisits d’accés a la Borsa de Treball, reunió que s’ha celebrat aquest matí i en la què s’ha acordat el que demanàvem.

A continuació, us fem un resum del procés, que veureu més concretat en el document definitiu que publicarà entre avui i demà el Departament a la seva web http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/treballar/treballtemporal/ , per a què qui hi tingui interès, i compleixi els requisits, pugui  optar a formar part de la llista per ocupar llocs de reforç del cos de Tècnics Especialistes.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

7 dies naturals a partir de la publicació de l’anunci al web del Departament.

DURADA MÀXIMA DELS NOMENAMENTS

La durada màxima serà de 6 mesos, dins d’un període de dotze mesos.

CENTRES PENITENCIARIS

CP Quatre Camins i CP Joves (La Roca del Vallès)
CP Brians I i CP Brians II (Sant Esteve Sesrovires)
CP Ponent i CP Obert de Lleida (Lleida)
CP Dones i CP Obert 2 de Barcelona (Barcelona)
CP Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada)
CP Puig de les Basses (Figueres)
CP Obert de Girona (Girona)
CP Mas d’Enric (El Catllar)
CP Obert de Tarragona (Tarragona)
Pavelló Hospitalari Penitenciari (Terrassa)

LLOCS DE TREBALL A OCUPAR I HORARIS

Llocs de règim interior (vigilància): Horaris que depèn del lloc de treball poden ser de dilluns a divendres en torns de matí, tarda, o cap de setmana, o en cicles rotatoris que inclouen nits.

Llocs d’administració (oficines): De dilluns a divendres en horari de matí.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

 • Nacionalitat espanyola o d’algun dels estats de la Unió Europea.
 • Haver complert 16 anys.
 • Títol de batxiller, de tècnic, o qualsevol altre de nivell superior.
 • Coneixements de llengua catalana (nivell B2).
 • Coneixements de llengua castellana (nivell B2) en cas de no tenir la nacionalitat.
 • No patir cap malaltia, lesió o defecte del les especificades a la Taula d’exclusions mèdiques.
 • No tenir antecedents penals, ni separat o sancionat per expedients disciplinaris.

SOL·LICITUDS I TERMINI PER PRESENTAR-LES

7 dies naturals a partir de la data de publicació.

PROCÉS DE SELECCIÓ

El procés de selecció consisteix en 3 fases:

Fase de Concurs on es valoraran els següents mèrits:

Serveis prestats i Antiguitat

 • Per haver participat en un procés selectiu del cos de Tècnics Especialistes i haver superat alguna prova: 1.2 punts.
 • Pels serveis prestats com a Tècnic Especialista o Instituciones Penitenciàries: 0,4 punts/mes treballat.
 • Pels serveis prestats com a Auxiliar Tècnic serveis penitenciaris, a forces i cossos de seguretat de l’Estat o de l’Administració Local o al cos d’Agents Rurals: 0,3 punts/mes treballat.
 • Pels serveis prestats a l’Administració pública: 0,2 punts/mes treballat.
 • Pels serveis prestats en llocs de vigilant de seguretat, escortes privats o guardes rurals: 0,1 punts/mes treballat.

Titulacions

 • Llicenciatures o graus en criminologia, dret, psicologia, pedagogia i psicopedagogia: 4 punts.
 • Diplomatures en treball social, educació social, criminologia, psicologia, pedagogia, etc…(consulteu document adjunt): 3 punts.
 • Altres llicenciatures o graus: 1,5 punts.
 • Altres diplomatures: 1 punt.

Formació

 • Certificat de català C1, 3 punts, i el C2, 5 punts.
 • Certificat ACTIC bàsic 0,5 punts, mitjà 1 punt, i avançat 1,5 punts.

Fase de proves. A aquesta fase es convocaran les 200 persones que hagin obtingut la millor puntuació a la Fase de Concurs, i consistirà en:

Prova física

 • Realització de 3 exercicis dels què trobareu la descripció concreta en el document adjunt: circuit d’agilitat, pressió sobre banc i cursa de llançadora.
 • Aquesta prova es realitzarà el dia 14 de desembre al Car de Sant Cugat i, per superar-la, es requerirà una puntuació mínima de 15 punts, i la valoració serà d’apte o no apte.

Curs selectiu

Realització d’un curs teòric de 20 hores amb una prova escrita, que requerirà una puntuació mínima de 5 punts, i que serà valorada apte o no apte. Aquest curs es realitzarà els dies 15, 16,18 i 19 de desembre.

DATA D’INCORPORACIÓ I CONTRACTE INICIAL

Inicialment s’incorporaran uns 70 treballadors, que prendran possessió el dia 21 de desembre, amb un contracte fins el 31 de gener.

Un cop arribat a aquest acord, UGTPRESONS creiem oportú celebrar una sessió informativa per resoldre i donar resposta concreta a tots aquells dubtes que tingueu relacionats amb els diferents llocs de treball, horaris, futurs processos selectius i del dia a dia de les presons.

Per això us comuniquem que aquesta sessió informativa la farem el proper dimarts 28 de novembre a les 18:00 hores, a la sala de Brigades Internacionals de la UGT de Catalunya, a la Rambla Santa Mònica, 10, de Barcelona. 

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA BORSA DE TREBALL
DIMARTS 28 A LES 18:00h

 

Comments are closed.