L’ictus com a accident de treball

El 29 d’octubre se celebra el Dia Mundial de l’Ictus. Es tracta de la primera causa de mortalitat en dones i la segona en homes a Espanya. Segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia, aquesta malaltia afecta cada any al voltant de 120.000 persones a Espanya, dels quals un 50% queden amb seqüeles que els causen discapacitat o moren. Continua llegint

El Gabinet Jurídic de la UGT organitza una taula rodona: “Accidents de treball, determinació de contingència versus incapacitat permanent”

  Temas a tratar. 1.- Relación de causalidad entre accidente de trabajo y evaluación global de las secuelas invalidantes provengan o no de accidente de trabajo. 2.- Enfermedad común estabilizada y accidente de trabajo como factor  desestabilizador. Concepto y extensión del factor desencadenante. 3.- Existencia de determinación de contingencia en fase de IT y vinculación a una futura IP. 4.- Continua llegint

Inspecció de treball reconeix que els afectats de l’edifici d’acció social han patit un accident

Des de fa dos any, els treballadors de l’edifici pateixen diversos (símptomes fatiga crònica, hipersensibilitat química, etc) provocats per una mal sistema de ventilació combinat amb un element de tipus químic El Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l’Ajuntament de Barcelona (Part Social) denuncia que la meitat de la plantilla que hi treballa ha estat afectada