Acord entre les entitats municipalistes, els sindicats i les patronals ASCEN i ASPEL

Les Entitats Municipalistes, els sindicats de CCOO i de la UGT de Catalunya i la patronal ASCEN (Associació Catalana d’Empreses de Neteja) i de ASPEL (Asociación professional de empreses de Limpieza) han signat un Acord de Codi de Bones pràctiques en la contractació pública local del servei de neteja. El Codi de Bones pràctiques neix amb la pretensió de proporcionar Continua llegint