Catalunya registra 1.309 treballadors autònoms més durant el mes de febrer

L’afiliació a la Seguretat Social en el RETA ha crescut en 5.559 actius durant el darrer any, un 1,03% La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC – UGT de Catalunya) valorem positivament l’increment del nombre d’autònoms durant el darrer mes. El mes de febrer ha deixat un increment de 1.309 treballadors per compte propi més que al mes anterior. Continua llegint

La CTAC-UGT demana al Govern de la Generalitat un pla d’acció per lluitar contra el fenomen dels falsos autònoms

La manca de confiança i la incertesa econòmica frenen el creixement de l’ocupació dels treballadors per compte propi Catalunya ha finalitzat el mes de febrer amb un total de 537.924 autònoms, 300 més que el mes anterior. Tot i l’increment, les dades d’atur i afiliació a la Seguretat Social de treballadors per compte propi en el mes de febrer constaten Continua llegint

La CTAC-UGT denuncia que uns 50.000 autònoms catalans seran expulsats del sistema de mòduls a partir de l’1 de gener

Les societats civils passaran a tributar per l’Impost de Societats i els administradors hauran de facturar a les seves empreses quan realitzin activitats professionals L’any 2016 ve carregat d’algunes importants reformes en el sistema de tributació de molts treballadors autònoms i professionals. La decisió -inclosa en la Llei 26/2014- per la qual es va modificar la normativa d’aplicació de l’IRPF, Continua llegint

La CTAC-UGT de Catalunya vaticina que la ‘bombolla emprenedora’ està a punt d’esclatar

Cal equiparar els procesos d’emprenedoria amb els de la resta dels països de la UE: reforma fiscal i revisió del sistema de cotitzacions a la Seguretat Social La CTAC-UGT de Catalunya valora les dades de l’EPA del segon trimestre del 2015 com el pitjor trimestre dels darrers tres anys  en 

El perfil de l’autònom a Catalunya: Home, de més de 50 anys, sense assalariats i del sector serveis

L’estudi realitzat per la CTAC-UGT de Catalunya evidencia que la situació del col·lectiu de treballadors per compte propi continua sent extremadament complicada D’home, de 40 anys, i treballador de la construcció, a home, de 50 anys, i del sector dels serveis. Aquesta és la transformació que durant els anys de la crisi ha patit el perfil de treballador autònom de Continua llegint