Nova classificació i etiquetatge de substàncies i barreges químiques

Enguany, dins de la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el