L’Avalot – Joves de la UGT de Catalunya urgeix les patronals a signar el preacord que ha de regular la figura de les persones becàries i dels contractes en pràctiques en el marc de la negociació col·lectiva

Des de fa molts mesos els sindicats majoritaris estem mantenint reunions amb les dues patronals principals del nostre país –Foment del Treball i PIMEC– mitjançant l’espai de diàleg que ens ofereix el Consell de Relacions Laborals (CRL).

La UGT de Catalunya denuncia la utilització fraudulenta que fan molts empresaris de la figura del becari per cobrir llocs de treball

Els falsos becaris són una forma més de precarització del mercat laboral, per eludir la llei i els convenis col·lectius vigents En el Dia Internacional del Becari des de la UGT de Catalunya volem denunciar l’abús i utilització fraudulenta que és fa d’aquesta figura per part de les empreses, que sota una suposada formació utilitzen aquesta figura per a cobrir Continua llegint