Enquesta anual d’estructura salarial

El passat dimarts, 29 de maig, es va publicar l’enquesta anual d’estructura salarial, amb dades de 2016. Aquesta enquesta proporciona estimacions dels guanys bruts anuals per persona treballadora classificada per tipus de jornada, sexe o activitat econòmica, entre altres.