La UGT signa el II conveni per als centres de desenvolupament infantil

El conveni incorpora clàusula d’ultraactivitat i millores com el dret de subrogació, excedència amb reserva de lloc de treball i carrera professional La UGT de Catalunya i CCOO han signat el II conveni col·lectiu de treball d’àmbit de Catalunya per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç, que empara uns 2.000 treballadors i treballadores com logopedes, pedagogs, fisioterapeutes, etc. Continua llegint