La UGT de Catalunya no signa el Conveni Col·lectiu de la Indústria Flequera de la província de Barcelona

Es tracta d’un conveni obsolet, que no millora les condicions mínimes recollides a l’Estatut dels Treballadors pel que fa a jornada, categories professionals i permisos, i que manté salaris per sota dels 14.000 euros anuals.