La plantilla del SEPE, minvada per les retallades al sector públic, multiplica per 6 la càrrega laboral

Des del sector de l’Administració General de l’Estat de la FeSP-UGT de Catalunya es vol fer un reconeixement especial a la tasca ingent que en les darreres setmanes està duent a terme la plantilla del SEPE i recordar que és un dels organismes oficials que més està treballant per poder fer front a aquesta crisi sense precedents.

Consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball pels períodes d’aïllament, contagi o restricció de mobilitat als municipis

El Reial decret llei 27/2020, en la seva Disposició final dècima, modifica l’article cinquè Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adoptaven determinades mesures urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública.