La UGT de Catalunya reivindica lluitar contra l’antigitanisme que s’estén per Europa

El 8 d’abril es commemora la celebració a Londres, l’any 1971, del Primer Congrés Gitano Internacional, en què es van aprovar una bandera i un himne comuns i es va acordar treballar per demanar el reconeixement, per part de les Nacions Unides, d’una de les comunitats culturals històricament més discriminades i marginades al món.