El perfil de l’aturat que no troba feina és el d’una dona de més de 45 anys, amb educació general, procedent del sector serveis i que porta més d’un any a l’atur

En canvi, l’aturat que troba feina és un home menor de 30 anys, amb estudis superiors, i que porta menys d’un any a l’atur A partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació corresponents al segon trimestre de l’any, podem extreure quins són els perfils al nostre país de la persona aturada, de la persona que aconsegueix sortir de Continua llegint