UGT i la Fundació Maria Aurelia Capmany presenta l’Informe: Igualdad retributiva y negociación colectiva

L’estudi s’ha basat en l’anàlisi del gairebé 130 convenis estatals de sector que es troben actualment vigents, que afecten més de 5,6 milions de persones treballadores, de les quals un 35,5% són dones. En clau de gènere, s’ha estudiat el llenguatge emprat en la redacció dels convenis, les estructures de classificació professional  o les estructures retributives, entre d’altres qüestions que Continua llegint