Els bombers de la Generalitat no tenen cap protocol per actuar en front d’una sospita de contaminació per Ebola

Els bombers, en front de la sospita en una actuació de possible contaminació d’Ebola no disposen de cap protocol, tenint que fer front a la mateixa, amb els mateixos equips de que disposen, per tot tipus d’actuació, l’equip de protecció individual (EPI) de foc. El cos de bombers de la Generalitat ja s’ha trobat davant de situacions amb risc sense Continua llegint

Salut no dota el personal del transport sanitari d’un protocol ni estris de prevenció adequats per a casos d’Ebola

La UGT de Catalunya denuncia que es vulguin minimitzar les mesures de seguretat a personal de primera línea d’actuació  per tal d’abaratir els costos d’equipaments a les empreses El passat dia 9 de setembre, la UGT de Catalunya va demanar al Departament de Salut i al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) que posessin en marxa i difonguessin un protocol d’actuació en Continua llegint