Permisos dels treballadors per anar a votar durant la jornada electoral del 24 de maig

La Llei orgànica del règim electoral general contempla: Obertura de col·legis electorals de 9.00 h a 20.00 h: – Treballadors amb horari laboral que no coincideixi amb l’obertura dels col·legis electorals o tinguin una jornada inferior a 2 hores: No tenen dret a permís retribuït atès que la jornada de treball no els impedeix anar a votar. – Treballadors l’horari Continua llegint