Informe d’aptitud

Encara avui es confonen els resultats de la vigilància de la salut amb l’informe d’aptitud. Els dos documents deriven del reconeixement mèdic realitzat pel metge o metgessa del treball del qual s’extreuen diferents documents, entre ells, l’informe de conclusions dels resultats de vigilància de la salut siguin individuals o col·lectius i l’informe d’aptitud.

Coordinació d’activitats empresarials en prevenció de riscos laborals

En un escenari laboral cada vegada més habitual en què es tendeix a contractar o subcontractar obres o serveis per part de les empreses, sorgeix la circumstància que en un mateix centre de treball poden coincidir treballadors i treballadores de diferents empreses per fer els seus respectius treballs amb els riscos que aquests comporten.

Campanya treballs saludables: alleugerim les càrregues

Enguany, la campanya de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball s’ha centrat en la gestió adequada dels riscos laborals relacionats amb l’aparició de trastorns musculoesquelètics (TME) sota el lema “Treballs saludables: alleugerim les càrregues”.