Llencem una enquesta dirigida als i les professionals del sector social

A la UGT de Catalunya i la Federació de Serveis Públics del sindicat veiem amb molta preocupació com des dels anys de la crisi el sector dels serveis socials de Catalunya està patint profundes i continuades retallades que han afectat tant les persones usuàries com les que treballen en aquest sector.

Enquesta anual d’estructura salarial

El passat dimarts, 29 de maig, es va publicar l’enquesta anual d’estructura salarial, amb dades de 2016. Aquesta enquesta proporciona estimacions dels guanys bruts anuals per persona treballadora classificada per tipus de jornada, sexe o activitat econòmica, entre altres.

ESENER 2 Segunda encuesta europea en las empreses sobre riesgos nuevos y emergentes

Aquesta fitxa recull el resum dels resultats de la segona enquesta publicada per l’Agència Europea per la Seguretat i la Salut a la Feina, posant l’accent en els riscos psicosocials, com ara l’estrès laboral, la violència i el assetjament. La enquesta pretén ajudar als centres de treball de tota Europa facilitant la comprensió de les seves necessitats de recolzament i Continua llegint