Atur del mes d’octubre – Continuem amb un mercat de treball estacional i precari: puja l’atur per a fi de la temporada turística i l’ocupació que es crea és bàsicament temporal

Alertem també sobre la reducció de la protecció social de les persones sense feina: els aturats que no reben prestacions sobrepassa el 45%, i el 73,37% té uns ingressos inferiors a 426 euros o no cobren res Aquest mes d’octubre l’atur torna a pujar a Catalunya, situant-se en 415.071 el nombre de persones en situació de desocupació, 14.698 persones més Continua llegint

L’augment de l’atur i la caiguda de la contractació i de l’afiliació a la Seguretat Social demostren un cop més l’estacionalitat i la precarietat del nostre mercat de treball

  Novament al mes d’agost puja l’atur a Catalunya, amb 10.072 persones més en situació d’atur que al mes anterior (+2,60%) i se situa en 397.385 persones, 48.055 persones menys que l’any passat (-10,79%). L’atur també creix a l’Estat espanyol: se situa en 3.382.324 persones, 46.400 persones més (+1,39%) respecte al mes anterior, però 315.172 persones menys (-8,52%) respecte al Continua llegint

Atur setembre 2014: l’escassa ocupació creada és estacional, temporal i precària

L’atur entre els menors de 25 anys ha crescut en 4.064 persones, el 96,85 del total del creixement d’atur al setembre Tot i que la taxa d’atur estatal és del 24,5% -22,2% a Catalunya-, els PGE redueixen en un 15% la partida destinada a les prestacions per desocupació A Catalunya, al mes de setembre l’atur torna a incrementar-se en 4.196 persones, situant-se Continua llegint

El 42% del total de l’increment de l’atur a l’estat espanyol a l’agost és català

A l’Estat espanyol, l’atur s’ha incrementat també en 8.070 persones, i són4.427.930 el total de les persones en situació de desocupació, una increment d’un 0,18% respecte al mes anterior, i una reducció interanual d’un 5,76% (270.853 persones menys en situació de desocupació respecte al mes d’agost de l’any 2013). Pel que fa al territori, l’atur s’ha incrementat a totes les províncies catalanes, a excepció de Continua llegint