La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre l’excedència per cura de fills i filles

La fitxa explica els mecanismes per com aplicar el dret a excedència per cura de fills i filles.  És un dret individual que permet al treballador o la treballadora realitzar un període d’excedència per a encarregar-se de la cura d’un fill, filla .

La UGT de Catalunya edita una guia pràctica sobre l’excedència per cura de familiars dependents (XASI)

La fitxa explica els mecanismes per com aplicar el dret a excedència per cura de persona dependent. Auest dret ofereix un marc d’actuació per a fer possible la conciliació de la vida laboral amb la situació de dependència familiar.