Nova fitxa preventiva: Radiacions ionitzants a l’àmbit sanitari

Nova Fitxa Preventiva: “Radiaciones ionizantes en el ámbito sanitario”. Una publicació dirigida especialment al personal sanitari, de manteniment, administració i de neteja que comparteix espais de treball i activitat amb el de radiologia. La fitxa dóna informació sobre els conceptes d’irradiació externa i de contaminació

Nova fitxa preventiva: Radiacions ionitzants

Nova Fitxa Preventiva: “Radiaciones ionizantes”, on s’expliquen què son les radiacions ionitzants, les seves repercussions a la salut de las persones, els tipus de radiacions (naturals o artificials), els principals llocs de feina on es poden trobar i les mesures de prevenció a aplicar.

Nova fitxa preventiva sobre la sensibilitat química múltiple

La sensibilitat química múltiple es malaltia complexa adquirida caracteritzada per símptomes recurrents, referibles a múltiples sistemes orgànics que es presenta com a resposta a la exposició demostrable a molts compostos químics i ambientals, a dosi molt per sota de l’establert com a perjudicial a la població general.  Es va a reconèixer com a malaltia al 2014 quan el Ministeri la Continua llegint