UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya valorem positivament la retirada de la resolució per part del Departament d’Educació i la voluntat de concertar el model de FP dual català

La decisió del Departament d’Educació de deixar sense efecte la resolució de la FP Dual pel curs 2019-2020, suposa un pas en la direcció correcta: la de concertar aquelles lleis que afecten al conjunt dels treballadors i treballadores i al nostre teixit productiu, amb les organitzacions sindicals i patronals catalanes més representatives.

UGT i CCOO reclamen la retirada de la resolució que regula la FP Dual

A l’espera que es publiqui la resolució concertada sobre FP Dual amb els sindicats més representatius de Catalunya, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya manifestem: 1-    Que tal i com s’ha defensat en el marc de la unitat sindical i a la plataforma Defensem l’FP,

La FP dual només representa el 3% de l’oferta de FP a Catalunya, lluny del 88% d’Alemanya o el 26% de França

La UGT de Catalunya considera que l’increment de la FP dual al nostre sistema formatiu permetria començar a modificar la distribució de la qualificació de la població activa i contribuir a la millora del nostre model productiu La UGT de Catalunya ha organitzat avui la jornada ‘La formació professional dual que necessitem a Catalunya’, amb l’objectiu de conèixer com s’estan Continua llegint