La prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu

Les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, el que coneixem com a mútues d’accidents de treball, a més d’atendre els accidents i malalties professionals, tenen encomanades tasques com ara les d’assessorament i informació en prevenció ambcàrrec a quotes, i altres que incideixen més directament en el nostre àmbit social, tasques com el subsidi per tenir cura de menors afectats per Continua llegint

Com no perdre drets econòmics quan reclames l’origen laboral d’una incapacitat temporal

(STS 22/2021, de 13 de gener) Malauradament, és més habitual del que voldríem patir un accident a l’empresa o iniciar un període d’incapacitat temporal (baixa) per una malaltia professional,