La UGT de Catalunya exigeix 10 mesures de xoc per combatre el problema de l’accés a l’habitatge

Aquestes es recullen al nostre Informe “Habitatge, caminar cap a un dret subjectiu garantit”  L’empobriment pel cost de l’habitatge és un problema de les classe treballadora que des de la UGT de Catalunya

Iniciativa Ciutadana Europea Habitatge per a Tothom (Housing for all)

El problema d’accés a un habitatge digne, adequat i accessible és un problema de primera magnitud al nostre país: davant a pujades de preu de l’habitatge en propietat d’un 26% (entre el primer trimestre de 2014 i quart del 2018), o del lloguer amb pujades estimades d’un 30%, ens trobem pel mateix període amb augments salarials de només un 2,1%.