Nova fitxa preventiva sobre la sensibilitat química múltiple

La sensibilitat química múltiple es malaltia complexa adquirida caracteritzada per símptomes recurrents, referibles a múltiples sistemes orgànics que es presenta com a resposta a la exposició demostrable a molts compostos químics i ambientals, a dosi molt per sota de l’establert com a perjudicial a la població general.  Es va a reconèixer com a malaltia al 2014 quan el Ministeri la Continua llegint

Publicat el quadern preventiu: “Nueva clasificación y etiquetado de sustancias y mezclas químicas”

Per poder treballar en condicions segures, és fonamental que els treballadors i treballadores tinguin informació i formació sobre els riscos dels seus llocs de treball,