17 d’octubre: Dia internacional per l’erradicació de la pobresa

Amb motiu del Dia Internacional per l’Erradicació de la Pobresa, diumenge 17 d’octubre, la UGT de Catalunya hem analitzat l’impacte de la covid-19 sobre l’augment de la pobresa i hem avaluat les principals mesures implantades per a evitar que la vulnerabilitat econòmica i social avancés més cruament: els ERTO,

Dos milions de catalans i catalanes, en risc de pobresa o d’exclusió social

La taxa de risc de pobresa del 2020 va empitjorar 2,2 punts respecte de l’any 2019 i un 21,7% de persones es van situar per sota del llindar de risc de pobresa. El nombre de persones en situació de risc de pobresa o d’exclusió social ha augmentat un 12,6% respecte el 2019

L’ingrés mínim vital lluny de donar resposta al problema estructural de la pobresa, només cobreix l’11% de les llars catalanes sense ingressos

L’excés burocràtic, la lentitud de l’administració, les irregularitats en la tramitació amb la intenció de retardar el màxim les respostes a les sol·licituds, les dificultats d’encaix d’aquesta prestació i els problemes de coordinació interadministrativa, han suposat una carrera d’obstacles interminables en el primer any de vida de l’ingrés mínim vital (IMV).

La UGT de Catalunya t’ajuda a reclamar l’ingrés mínim vital (IMV)

La Unió General de Treballadors ha iniciat una campanya per a ajudar a les persones que han sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital (IMV), i que encara no han rebut resposta o no han pogut cobrar la prestació per part de la Seguretat Social, mitjançant la reclamació davant aquest organisme i intentar que puguin cobrar al més aviat possible.